Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.


Sinä lappilainen nuori! Lapin Pelastakaa Lapset ry tukee toisen asteen opiskelijoiden opinnoista aiheutuvia oppimateriaalikuluja. Tuki perustuu perheiden vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, mikä pahimmillaan saattaa estää nuorta jatkamasta opintojaan peruskoulun jälkeen. Tuki myönnetään perheen tekemän hakemuksen perusteella. Valmiita hakemuskaavakkeita saa yhdistyksemme nettisivuilta, peruskoulun opinto-ohjaajilta tai yhdistyksemme yhteyshenkilöiltä, yhteystiedot alla. Hakemukset voi toimittaa opinto-ohjaajien kautta tai suoraan Lapin Pelastakaa Lapset sihteerille Rebekka Hjärpelle.

OPPIMATERIAALITUKEA voi hakea ympäri vuoden, tuki myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Lapin Pelastakaa Lapset tukee myös lappilaisten perheiden lasten harrastustoiminnasta aiheutuvia kuluja erillisten hakemusten perusteella. Tuen tarkoitus on mahdollistaa lasten osallistumista harrastuksiin perheen taloudellinen tilanne huomioiden. Hakulomakkeita paikallisosastomme nettisivuilta tai yhteyshenkilöiltä.

HARRASTUSTUKEA voi hakea ympäri vuoden.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä. Lapin Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman rekisterin tietosuojaseloste: Eväitä Elämälle -ohjelman rekisterin tietosuojaseloste – Lapin PeLa

Lisätietoja Lapin Pelastakaa Lapset ry: puheenjohtaja Sini Auvinen (sinialisa82@gmail.com) tai sihteeri Rebekka Hjärpe (rebekka.hjarpe@hotmail.com)