Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten harrastamista ja koulunkäyntiä.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Lapin Pelastakaa Lapset tukee lappilaisten perheiden lasten harrastustoiminnasta aiheutuvia kuluja hakemusten perusteella.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. Oppimateriaalituki myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Harrastus ja -oppimateriaalitukea voi hakea ympäri vuoden.
Harrastus- ja oppimateriaalituki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen tai jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen.


Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä. Lapin Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman rekisterin tietosuojaseloste: Eväitä Elämälle -ohjelman rekisterin tietosuojaseloste – Lapin PeLa

Lisätietoja Lapin Pelastakaa Lapset ry: puheenjohtaja Sini Auvinen sinialisa82@gmail.com tai sihteeri Sanni Viljanen sanni.viljanen2@gmail.com